Siirry pääsisältöön

Valokuvatyökirja on nyt julkaistu!


”Tiettävästi ensimmäinen paperille kehitetty valokuva otettiin 1800-luvun alussa.” Näillä sanoilla alkaa vastajulkaistu Saanko näyttää maailmani sinulle – Oppimisen taikaa valokuvaharjoituksilla -työkirja.

Saanko näyttää maailmani sinulle -
Oppimisen taikaa valokuvaharjoituksilla
Valokuvatyökirja keskittyy valokuvan käyttöön menetelmänä ja välineenä opetuksessa ja ohjauksessa. Siinä on runsaasti valmiita viiteen eri teemaan jaettuja harjoituksia, joita voi käyttää sellaisenaan tai soveltaen kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Työkirjan ovat koonneet Eija Honkanen ja Henna Heinilä Haaga-Helian ammatillisesta opettajakorkeakoulusta yhteistyössä Marjo Wredforsin ja Karoliina Pitkäsen kanssa, jotka toimivat Ammattiopisto Livessä.


Valokuvan voimauttava käyttö – kokemuksia ohjauksesta
Karoliinan mielestä valokuva on monipuolinen väline ja menetelmä ohjauksessa. Hän on aiemminkin käyttänyt valokuvaa, mutta nyt hän on opetellut itse sen uudenlaista käyttöä valokuvan voimauttavaan käyttöön perehtyen. Karoliina kertoo, että siitä voi seurata vain hyvää ohjaukseen ja opiskelijalle. Hän kannustaakin näkemään valokuvan voimauttavan mahdollisuuden ohjauksessa. ”Se on älyttömän hyvä ja monipuolinen menetelmä, joka tuo jotain todella konkreettista opiskelijalle ja ohjaajalle. Jotain muuta kuin että vain keskustellaan tai katsotaan mekaanisesti kuvaa. Lopputuote ei ole valokuva, vaan sen avulla kohtaaminen, keskustelu ja tilanteisiin palaaminen ovat mahdollisia. Opiskelija voi raottaa omaa maailmaansa juuri sen verran kuin haluaa ja sellaisena kuin hän sen kokee.”, Karoliina toteaa.

Rakenteita opetukseen ja ohjaukseen
Marjo ja Karoliina ovat yhtä mieltä siitä, että valokuvan käyttö luo struktuuria opetukseen ja ohjaukseen sekä tukee tavoitteellista prosessia. Marjo kannustaa valokuvan käyttöön rohkeasti soveltaen harjoituksia omaan käyttöön sopivaksi. Hän kehottaa myös luottamaan opiskelijoihin, heidän osaamiseensa ja syntyvään prosessiin. Keskustelu valokuvan äärellä on äärettömän tärkeää. Opiskelijan voi olla alkuun vaikea keksiä sanottavaa. Marjo innostaa opettajaa olemaan mallina ja avaamaan keskustelua. Valokuvan avulla tehdään ja koetaan yhdessä. Sen äärellä voi vapaasti havainnoida ja kannustaa. Opettajan tulee huolehtia kommentoinnin ja kuvien palautteiden tasapuolisuudesta. Toisin sanoen siitä, että kaikki opiskelijat saavat vuorollaan loistaa.

Kuinka harjoitukset syntyivät?
Marjo ja Karoliina kehittivät yhdessä Hennan ja Eijan kanssa valokuvan voimauttavan käytön harjoituksia, jotka ovat nyt kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä työkirjan muodossa. He kokeilivat harjoituksia omassa opetuksessa ja ohjauksessa sekä kehittivät niitä edelleen. Tämän pohjalta tuotettiin valokuvan voimauttavaan käyttöön tehtäväkirja, jossa on konkreettisia harjoituksia opettajan ja opiskelijoiden käyttöön. Marjo koki, että tehtäväkirjan tekemisen prosessi oli innostava. Perehtyminen valokuvan voimauttavaan käyttöön ja harjoitusten toteuttaminen toivat uudenlaista haastetta ja mahdollisuuksia omaan opetukseen. Myös opiskelijat innostuivat harjoitteiden tekemisestä. Marjo koki saavansa opetukseensa erilaista toiminnallista, ajassa mukana olevaa, jossa todellinen opiskelijoiden arki ja arjen taidot kohtaavat. Opiskelijat oppivat ajantasaista osaamista, koska some-maailmassa kuvalla on merkitystä.

Marjon ja Karoliinan työssä valokuvan voimauttava käyttö on solahtanut osaksi omaa opetusta ja ohjausta. Harjoitusten kokeilu ja kehittäminen opiskelijoiden kanssa ovat osa arkea. He soveltavat rohkeasti harjoituksia aidoissa tilanteissa, esim. vuorovaikutukseen liittyen tai tunteiden merkitystä työelämässä

Työkirja ladattavissa!

Työkirja on nyt ladattavissa!
Saanko näyttää maailmani - Oppimisen taikaa valokuvaharjoituksilla on työkirja valokuvan voimauttavasta käytöstä. Se sisältää runsain määrin opiskelijoiden kanssa toteutettavia harjoitteita. Työkirja on ladattavista täältä tai klikkaamalla viereistä kuvaa. Työkirja on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytössä.

Toivomme teille kaikille onnistuneita hetkiä valokuvan voimauttavan käytön parissa!

Teksti: Eija Honkanen, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Työhönvalmennusmateriaalia: korttipakka, Seppo-peli ja virtuaaliset vahvuuskortit

  Oppimisen Taika - Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena -hankkeen aikana Ammattiopisto Livessä on toteutettu ryhmä- ja yksilötyöhönvalmennuksia Valma- ja Telma-opiskelijoille. Valmennuksissa olemme saaneet todistaa hienoja työllistymiseenkin johtaneita onnistumistarinoita. Valmennusten myötä kehitettiin uutta materiaalia ja uusia toimintatapoja. Keväällä julkaistussa Valokuvatyökirjassa  esiteltiin valokuvan käytön mahdollisuuksia myös osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Nappaa tästä postauksesta käyttöösi uutta Oppimisen Taika -hankkeessa kehitettyä työhönvalmennusmateriaalia. Työpaikalla - korttipakka työelämätaitojen oppimisen tueksi Työpaikalla -kortit syntyi tarpeesta käydä työelämän pelisääntöjä toiminnallisesti läpi. Tehtävänä on jaotella toimintakortteja oikeiden otsikoiden alle. Vastaukset eivät ole aina yksiselitteisiä ja käyttökokemusten perusteella kortit herättävät paljon keskustelua esimerkiksi työpaikkojen eroavaisuuksista. Kortit sopivat sekä yksilö- että ry

Sosiaalisen sirkuksen korttipakka on täällä!

Meillä on ilo esitellä Sosiaalisen sirkuksen korttipakka – oppimisen taikaa ja työelämätaitoja. Korttipakka esittelee kattavasti erilaisia sosiaalisen sirkuksen harjoituksia kuvien, videoiden sekä kirjallisten ohjeiden avulla. Korttien takana on Ammattiopisto Liven ja Sirkus Magentan työryhmä. Kaikki korttien valokuvat ja videot on kuvannut Ammattiopisto Liven media-alan perustutkinnon opiskelija Alessia Omeri ja kortit kuvattiin Liven omassa studiossa Kiannonkadun uudessa koulurakennuksessa. Sosiaalisessa sirkuksessa sirkus toimii välineenä monenlaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Sirkuksen avulla voi kehittää myös työelämässä tarvittavia taitoja, esimerkiksi sosiaalisia- ja ryhmätyötaitoja, omien vahvuuksien tunnistamista, esillä oloa tai vaikkapa uuden oppimista mukaansatempaavalla tavalla. Sirkus sopii kaiken ikäisille ja se soveltuu hyvin henkilöille, joilla on erityisen tuen tarpeita. Kortteja voi hyödyntää opetus- ja ohjaustyössä ja ne mukautuvat monenlaisiin tarpeisiin ja tila

Nyt voit pelata Oppimisen taika -peliä!

Oppimisen taika -hankkeen toiminta koki äkkipysäyksen maaliskuussa 2020, kun koronaviruksesta johtuen kaikki hankkeen toteuttama sosiaalisen sirkuksen toiminta jouduttiin keskeyttämään. Syntyi tyhjiö, jota lähdettiin kuitenkin tarmokkaasti täyttämään kehittämällä aivan uudenlainen sirkusta hyödyntävä peli. Sen tavoitteena on kehittää työelämässä tarvittavia taitoja sosiaalisen sirkuksen keinoin. Pelin ovat luoneet tiiviissä yhteistyössä Liven Oppimisen taika -hankkeen työryhmä sekä Sirkus Magentan taitavat sirkusohjaajat.     Juuri valmistunut peli on suunnattu ensisijaisesti VALMA-koulutuksen käyttöön, mutta sitä voi halutessaan hyödyntää myös perusopetuksessa. Pel iä ja sen toimivuutta TELMA-koulutuksessa tullaan testaamaan Liven TELMA-koulutuksen ryhmissä vielä kevään aikana. Sen pohjalta katsotaan, onko peliä tarpeellista muokata vai soveltuuko se sellaisenaan myös TELMA-koulutukse n opiskelijoille.   Peli löytyy julkisena versiona Seppo-kirjastosta